Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn

Thăm Viện Bảo Tàng

03.03.2017

Bảo tàng Cần Thơ nằm tại số 1 Ðại lộ Hoà Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bảo tàng Cần Thơ được xem là bảo tàng tổng hợp có quy mô lớn nhất Ðồng bằng Sông Cửu Long với diện tích gần 3000m2. Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật về đất nước, con người người Cần Thơ qua từng thời kỳ lịch sử, các thành tựu về kinh tế – văn hóa – xã hội của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trong quá trình dựng nước – giữ nước và xây dựng vùng đất Tây Ðô tươi đẹp như ngày nay. Bảo tàng Thành Phố Cần Thơ là một trong những địa chỉ quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa Óc Eo với nhiều tư liệu, hiện vật quý được lưu trữ, trưng bày trong nhiều năm. Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa cổ tồn tại từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ VII sau công nguyên.

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp